OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ALFARAM.CZ

§ 1. Obecná ustanovení

 1. Majitelem internetového obchodu Alfaram.cz je Alfaram sp. z o.o. ul. Prosta 14, 38-200 Jasło, Poland, VAT: PL6852352767, číslo bankovního účtu: PL90 1240 2340 1213 0011 3178 8814
 2. Kupující v internetovém obchodě Alfaram.cz akceptuje následující ustanovení.
 3. Konečná cena je uvedena v CZK včetně DPH.
 4. Objednávky se zadávají prostřednictvím internetového obchodu Alfaram.cz nebo e-mailem: zrcadla@alfaram.cz
  Telefonické objednávky nepřijímáme.
 5. Po obdržení objednávky obdrží zákazník její potvrzení e-mailem na dříve uvedenou e-mailovou adresu.
 6. Smlouva je uzavřena poté, co kupující provede objednávku a akceptuje ji prodávajícím. Realizace objednávky se rovná jejímu přijetí. Minimální doba trvání závazků kupujícího trvá do přijetí objednávky prodávajícím.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit objednávku, pokud:
  • kupujícího není možné kontaktovat,
  • údaje uvedené v objednávce jsou nepravdivé.
 8. Vyskytnou-li se materiální nedostatky způsobující prodlení s realizací objednávky, bude o tom Kupující neprodleně informován.
 9. Prodejce vystavuje prodejní doklady - doklady o koupi: fakturu s DPH nebo paragon.

§ 2. Způsoby platby

 1. Způsob platby je platba předem na účet částky za zakoupený produkt nebo platba na dobírku.
 2. Pokud zvolíte platbu předem - zboží bude odesláno až po připsání platby. provedeno stejným způsobem jako při nákupu zboží.

§ 3. Hlavní čas

 1. Standardní doba dodání je přibližně 10 pracovních dnů, avšak u některých produktů, např. u zrcadel 48H, zrcadlového nábytku a doplňků, zrcadel s pískovaným LED osvětlením, zkosených zrcadel a v případě výběru stříbrných a vintage zestárlých panelů je doba dodání uvedena individuálně v každé aukci.
  Do dodací lhůty je třeba započítat dodatečnou dobu na dodání výrobku v délce 2-5 pracovních dnů.
  Nejdelší možná dodací lhůta v pracovních dnech od přijetí platby do odeslání je 14 dní.
 2. V případě delšího nedostatku zboží – zákazník bude informován o možnosti odstoupení od zboží.
 3. O předpokládaném termínu dodání bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

§ 4. Dodání zboží

 1. Dodávky jsou prováděny společností Alfaram, vlastní dopravou.
 2. Kupující má právo prohlédnout přijatou zásilku za přítomnosti zaměstnance společnosti Alfaram.
 3. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad.
 4. Pokud si zákazník nemůže objednávku vyzvednout, bude se o bezplatné doručení jedné objednávky pokusit dvakrát. Každý další pokus o doručení je zpoplatněn částkou od 850 CZK hrubého.

§ 5. Podmínky vrácení

 1. V souladu s platnými právními předpisy má kupující právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy jste zboží převzali.
 3. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, vyplňte a odešlete formulář pro odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu zrcadla@alfaram.cz
 4. Vrácené zboží by mělo být zasláno na níže uvedenou adresu - nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel informaci o odstoupení od smlouvy:

  Alfaram sp. z o.o.
  ul. Prosta 14,
  38-200 Jasło, Poland

 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátíme dlužnou částku za zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodávající může pozdržet vrácení plateb obdržených od spotřebitele, dokud nebude vrácená položka obdržena zpět
 6. Vrácení platby bude provedeno stejným způsobem jako při nákupu zboží.
 7. Výrobek by měl být řádně zabalen a zaslán zpět na adresu uvedenou pro vrácení. Kupující je zodpovědný za správné zabalení výrobku. Nejsme zodpovědní za škody v dopravě.Nepřijímáme dobírkové balíky. K zásilce musí být také přiložena kopie dokladu o koupi.
 8. Náklady na vrácení zboží nese kupující. V případě, že si zvolíte vrácení zboží naším dopravcem, bude účtován dopravní poplatek ve výši od 850 KC brutto za jedno zrcadlo - Náklady na vrácení zboží hradí kupující.
 9. Právo odstoupit od smlouvy není oprávněno při nákupu produktu dle specifikace poskytnuté zákazníkem. Z toho vyplývá, že: výrobek vyrobený na individuální objednávku Zákazníka nelze vrátit.

§ 6. Reklamační podmínky

 1.  Kupující má právo na reklamaci v případě poškozeného nebo vadného zboží.
 2. Podmínkou pro posouzení reklamace je vyplnění reklamačního listu. Takový doklad by měl obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailovou nebo korespondenční adresu, telefonní číslo, uvedení čísla výrobku a důvodu reklamace, datum koupě a výskyt vady.
 3. Reklamační formulář zašlete na e-mailovou adresu zrcadla@alfaram.cz
 4. Posouzení reklamace proběhne do 14 dnů ode dne obdržení formuláře.
 5. V případě uznání reklamace bude zboží osobně vyzvednuto společností Alfaram, opraveno nebo vyměněno.
 6. Prodávající neručí za škody vzniklé nesprávným použitím objednaného zboží.
 7. Ustanovení čl. 556-576 občanského zákoníku, přičemž aplikace těchto ustanovení na kupující, kteří nejsou spotřebiteli, je vyloučena.

§ 7. Záruka

Společnost Alfaram jako výrobce se sídlem v Jaśle garantuje kvalitu výrobků, na které je vydána tato záruka.

 1. Záruka začíná platit ode dne předání zboží kupujícímu. Záruka nesmí přesáhnout 1 rok pro firmy a 2 roky pro jednotlivé zákazníky.
 2. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená mechanickými vlivy, nesprávnou údržbou, použitím nebo montáží, a změny barvy LED modulů způsobené běžným používáním.
 3. Výrobek by měl být před montáží zkontrolován z hlediska úplnosti a zjevných vad či poškození. Tyto výhrady je třeba nahlásit před montáží výrobku. V opačném případě nenese garant odpovědnost za výrobek.
 4. Garant nepřebírá žádné další náklady na montáž a demontáž výrobků a nenese odpovědnost za škody způsobené výrobkem, u něhož byl během používání zjištěn nedostatek.
 5. Garant se zavazuje posoudit reklamaci do 14 dnů od okamžiku, kdy mu kupující poskytne reklamovaný výrobek (v sídle garanta) nebo předloží nezbytné dokumenty, na jejichž základě je schopen potvrdit vadu výrobku. V případě uznání reklamace za oprávněnou se garant zavazuje k opravě nebo výměně výrobku nebo jeho vadné části. Oprava výrobku se provádí v sídle garanta, náklady na dopravu výrobku v případě oprávněné reklamace hradí garant.
 6. Vadu lze nahlásit následujícími způsoby: e-mailem na zrcadla@alfaram.cz
 7. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z předpisů o odpovědnosti za vady prodané věci.

PRAVIDLA ÚDRŽBY ZRCÁDEL

Vyhněte se prostředkům obsahujícím ocet, amoniak, kyselinu citronovou nebo jiné chemicky agresivní látky, silně kyselé nebo silně zásadité. Nejlepší je zrcadlo čistit teplou vodou a měkkou čistou hadříkem z mikrovlákna. Zrcadla by měla být čištěna měkkým čistým hadříkem nebo papírem a vodou nebo klasickým čisticím prostředkem na sklo s neutrálním pH (cca 7).

LED zrcadla by měla být zezadu čištěna pouze suchým hadříkem.

Rámy zrcadel (např. lakované) by měly být čištěny bez použití detergentů.

§ 8. Závěrečná ustanovení

 1. Obsah internetového obchodu nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku.
 2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Nové předpisy nabývají účinnosti po 14 dnech ode dne jejich zveřejnění Poskytovatelem služby na stránkách internetového obchodu.

Product added to compare.